03-6442484 | 052-3461857

03-6442485

נחמה בוגין בע"מ

נחמה בוגין

שמאית מקרקעין ומשפטנית

03-6442484

03-5017049

משרדנו מתמחה ביעוץ, שמאות מקרקעין, ליווי הליכי ייזום והתחדשות עירונית, בעל ניסיון רב במגוון נושאים, לרבות:

 • ליווי הליכי תכנון לרבות היטלי השבחה, הפקעות, פיצויים.

 • ייצוג והגשת תביעות פיצויים בגין הפקעות לכביש חוצה ישראל, כבישי מע"צ, רכבת.

 • ליווי להליכי פינוי בינוי משלב ההתארגנות על להשלמתם.

 • היכרות והתמודדות מול רשות מקרקעי ישראל - דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר ושימושים חורגים.

 • ליווי וייזום פרויקטים – לרבות הליכי שינוי ייעוד.

 • מגזר כפרי - מושבים וקיבוצים, מימוש זכויות עפ"י החלטות רשות מקרקעי ישראל, שינויי יעוד, הרחבה, "שיוך דירות" בחלופות השונות.

 • ייעוץ ובדיקות כדאיות לגבי רכישה ו/או מימוש נכסים, תוך בחינת השימוש המיטבי של המקרקעין.

 • ביצוע שומות לצורך שיעבוד בטוחות לבנקים.

 • מתן חוות דעת לצורך יישום תקינה חשבונאית חדשה (IFRS).

 • מתן חוות דעת מומחה לבתי משפט בתחום המקרקעין.

 • עריכת בוררויות במחלוקות בתחום המקרקעין.
   

אשמח לשיתוף פעולה פורה.